OP PIK - Proof of concept

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

 • systémy transferu technologií při výzkumných organizacích
 • aktivity „proof-of-concept“

Způsobilé výdaje

 • osobní náklady
 • náklady na pořízení DHM a DNM
 • další provozní náklady
 • náklady na služby
 • cestovní náhrady
 • doplňkové režijní náklady
 • výdaje na získání práv k průmyslovému vlastnictví

Výše a forma dotace

 • max. dotace 21 mil. Kč
 • 100 % způsobilých výdajů

Vhodný žadatel

 • výzkumná organizace

I. VÝZVA Proof of concept

Předpokládaný termín vyhlášení : prosinec 2016*)

Plánované datum příjmu plných žádostí: leden 2017

Plánované datum ukončení příjmu žádostí: březen 2017

*) Poznámka: Vyhlášení I. výzvy tohoto programu bude odvislé od jeho schválení vládou.

Mám zájem o tento program:

 › EU dotace, komora, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz