OP PIK - Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu I.Výzva

« Zpět

Na co lze dotaci žádat

·        Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku

 

Způsobilé výdaje

·         dlouhodobý hmotný majetek

·         dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého
hmotného majetku)

 

Výše a forma dotace

·         dotace 0,3 – 00 mil. Kč

·         max. míra podpory: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV

 

Vhodný žadatel

·         malý / střední / velký podnik

 

Termíny I.výzvy

Výzva:                                                kolová

Vyhlášení výzvy:                              16. 6. 2017

Příjem žádostí:                                 16. 6. 2017

Ukončení příjmu žádostí:               16. 10. 2017

Alokace na výzvu:                            2 mld. KčMám zájem o tento program:

 › EU dotace, komora, fondy, EU

© BrusTech 2017


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz